31. heinäkuu 2018 - 0:00
Jaa se on:

Opintopistetalkoot | University of Oulu | tiistai, 31. heinäkuu 2018

Tuntuuko sinusta, että yliopiston kursseilla ei ole tarpeeksi kontaktiopetusta? Ovatko ryhmäkoot harjoitustöissä älyttömän isot? Onko ohjauksen taso heikentynyt resurssien puutteen vuoksi? Oletko pyöräillyt pakkasessa yliopistolle vain huomataksesi opiskelutilojen olevan täpötäynnä?

Yliopistot kilpailevat toisiaan vastaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadusta rahoituksesta. Jos kilpailussa ei menestytä, ei yksinkertaisesti ole rahaa toiminnan ylläpitämiseen, puhumattakaan toiminnan kehittämisestä.

Voisimmeko opiskelijoina tehdä asialle jotain?

Yliopistojen rahoitusmalli rakentuu mm. siitä, kuinka moni opiskelija on suorittanut vähintään 55 opintopistettä lukuvuoden aikana. Yliopisto saa siis jokaisesta yli 55 op/lukuvuosi suorittaneesta opiskelijasta n. 4700 euroa rahoitusta. Keväällä aloittavilta riittää 27 opintopistettä, ja yli 55 op:n menevät opintopisteet siirtyvät nykyään seuraavalle lukuvuodelle.

Tämä kiinteä raja tuo kuitenkin ongelmia, koska opintotuen takia todella moni opiskelija suorittaa lukuvuoden aikana yli 45 mutta alle 55 opintopistettä. Tällä hetkellä yliopisto voisi “ansaita” 45–54,5 op suorittaneilta noin 5,8 miljonan euron edestä rahoitusta vuosittain, jonka voisi käyttää esimerkiksi opetustilojen ja -aineistojen kehittämiseen ja tarvittavaan opetushenkilöstömäärän. Jos pelkästään jokainen 54 opintopistettä suorittanut opiskelija suorittaisikin 55 opintopistettä, yliopisto saisi n. puoli miljoona euroa lisää rahoitusta vuodessa!

Näin pienellä vaivalla voimme parantaa yliopiston rahoitusta merkittävästi ja tehdä yliopistosta parempi paikka opiskellạ.

Alla olevan linkin takana on tilastoja siitä, kuinka paljon omalla tiedekunnallasi on rahoitusta kiinni juuri himpun alle 55 op suorittaneissa opiskelijoissa. Laskennassa on käytetty 4700 € summaa per suorittaja. Tämä summa vaihtelee vuosittain, joten se ei vastaa todellisuutta, mutta antaa kuitenkin kuvan rahamäärien suuruusluokista.

http://bit.ly/2Duop95

Ymmärrettävästi tällaisilla summilla olisi valtavan positiivinen vaikutus yliopiston resursseihin. Mihin sinä haluaisit nämä resurssit käytettävän?

LIITY siis tähän Facebook-tapahtumaan,
KUTSU mukaan kaikki Oulun yliopistossa opiskelevat kaverisi ja
SUORITA 55 opintopistettä tänä lukuvuonna.

Otetaan selvää, miten paljon opiskelijoiden joukkovoimalla voidaan saada aikaan.


English: Do you feel like the university courses do not have enough contact teaching? Are the group sizes too large? Is the level of study guidance gone down because of missing resources? Have you biked to the university in freezing weather, only to find all study spaces are full?

The Finnish universities compete against each other in basic funding received from the Ministry of Culture & Education. If the University does not do well enough, there is no funding to keep up the level of education, not to mention improving it.

Could the students do something about it?

One of the funding indicators is the number of students that obtain 55 ECTS credits in one semester. For each student that completes 55 credits, the University receives ~4700 € of funding. Students starting in spring have to obtain only 27 credits. All completed credits over 55 are transferred to the next year.

This solid limit causes problems, because the university gets nothing if the student is even one credit short. Many students also settle on 45 credits, because that is the minimum required for study grants given by Kela. The current amount of funding that could be “earned” from students completing only 45 to 54.5 credits is about 5.8 million euros. If just the students that complete 54 credits would do one credit more, the university would get about half million euros more in funding!

With this little work, we can improve the funding of the university noticeably, and make the university a better place for studying.

In the link below (names in Finnish), you can see how much funding your own Faculty has locked in students that are short of just few credits from 55 ECTS. The calculations are done using the value of 4700€ for each completion. This value changes for each year, so it’s not exactly accurate, but gives an idea of the scope of the funding.

http://bit.ly/2Duop95

Understandably, these kinds of sums would have a significant positive impact on the resources of the University. What would you use these resources on?

JOIN this Facebook-event,
INVITE all your friends that are studying at the University of Oulu, and
COMPLETE 55 ECTS credits this semester.

Let’s find out, how much the joint efforts of students can accomplish!