27. marraskuu 2018 - 9:00 asti 12:00
Jaa se on:

WeToo! -Vuorovaikutuksen survival pack 2 | IMPROVment valmennustila | tiistai, 27. marraskuu 2018

WeToo! -Paremman vuorovaikutuksen puolesta!
We Too! on workshop kokonaisuus joka keskittyy lisäämään tietoutta ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Workshopeissa päästään tutkimaan, havainnoimaan ja kokeilemaan konkreettisesti erilaisia vuorovaikutustilanteita rentojen ja hauskojen harjoitteiden avulla.  Työpajat lisäävät osallistujien tietoutta omista vuorovaikutuksen keinoista ja tarjoavat työkalupakillisen uusia keinoja päivittäiseen käyttöön.
WeToo! - workshopit on suunniteltu järjestyksessä käytäväksi kokonaisuudeksi ja näin ne parhaiten palvelevat osallistujiaan. Työpajoihin on mahdollista myös ilmoittautua erikseen, mikäli on aikaisemmin käynyt jollain vastaavalla IMPROVmentin järjestämällä kurssilla ja haluaa nyt napata työkalupakkiinsa seuraavan palan.
We Too! - Vuorovaikutuksen Survival pack 2
Oletko tietoinen kehoviestinnästäsi? Onko joskus käynyt niin että sinut on ymmärretty täysin väärin vaikka tarkoituksesi oli puhtaasti hyvä? Tämä workshop syventyy vuorovaikutuksen parantamiseen kehoviestinnän ja statusilmaisuun kautta. Tutkimme havainnollistaen ja toiminnallisesti ihmisten välissä olevia valta-ja vuorovaikutus rakenteita, minkälaisia hierarkioita meillä on sosiaalisissa ryhmissä ja miten ne muodostuvat? Tulemme tietoisemmaksi omasta ilmaisu-alueestamme ja saamme keinoja laajentaa sitä.