11. syyskuu 2019 - 9:00 asti 10:00
Jaa se on:

Waffle Wednesday: Behavior Design Tools | Wonderland Work | keskiviikko, 11. syyskuu 2019

Want to influence the behaviour of your users, employees or community in an ethical and sustainable way? Join us for a Waffle Wednesday session at Wonderland to talk about what makes behavior happen, how you can design for it and why tapping on motivation isn’t the best solution. 
We will look at the topics from the point of view of Behavior Design, an emerging and powerful field of design said to be one of the future incarnations of Service Design. Behavior Design combines behavioral sciences with design, research & experimental methods.
Riitta Mettomäki is a Behavior Design specialist who consults startups and established companies on product, service and business strategy and coaches individuals on behavior change. She has 10+ years of experience on user-centered design and development. She works as an independent entrepreneur in Frankly Behavior Design.
 
Haluatko vaikuttaa käyttäjien, työntekijöiden tai yhteisön käyttäytymiseen eettisellä ja kestävällä tavalla? Tällä Waffle Wednesdaylla Riitta Mettomäki käy läpi mistä tietynlainen käyttäytyminen johtuu, miten voit suunnitella sitä ja miksi motivaation hyödyntäminen ei ole paras ratkaisu.
Tarkkailemme aihetta Behavior Designin, kasvavan ja vahvan muotoilun alan kautta. Sen on sanottu olevan yksi palvelumuotoilun tulevaisuuden muodoista. Behavior Design yhdistää käyttäytymistieteet muotoiluun, sekä tutkimukselliset menetelmät kokeellisiin.
Riitta Mettomäki on Behavior Design asiantuntija, joka konsultoi startup-, sekä vakiintuneempiakin yrityksiä tuote-, palvelu-, sekä liiketoiminnan strategioissa. Hän myös kouluttaa yksittäisiä henkilöitä käyttätymismuotoilussa. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus käyttäjälähtöisessä muotoilussa sekä kehittämisessä. Hän on yrittäjä Frankly Behavior Design-yrityksessä.