17. maaliskuu 2018 - 13:00 asti 15:00
Jaa se on:

Sääntömääräinen jäsenkokous | lauantai, 17. maaliskuu 2018

Kutsu Kevätkokoukseen

Jäsenkokous pidetään lauantaina 17.3.2018 klo 13.00 Helsingin seudun kennelpiirin tiloissa, Taiteentekijäntie 7, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, kuten toimintakertomus ja tilinpäätös.

Kokouksen päätyttyä palkitaan ansioituneet jäsenet ja Vuoden lagotot.

Tervetuloa!

Suomen Lagottoklubi ry
Kommentit
  • Lauantain jäsenkokouksen esityslista: 1. kokouksen avaus 2. hyväksytään valtakirjat ja merkitään ne pöytäkirjaan 3. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys 6. esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta 7. esitetään toiminnantarkastajien lausunto 8. vahvistetaan toimintakertomus ja tilikertomus sekä tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 9. käsitellään hallituksen esitykset kevätkokoukselle - 10.Suomen bordercolliet ja australiankelpiet ryn muutosehdotus käyttövalioarvon (KVA) kirjaamiseen Esitys KVA-arvon muuttamiseen Esitämme, että jokaisen lajin valioarvosta tulisi Suomen Kennelliiton virallisesti hyväksymä oma valioarvo. Esimerkiksi: FI KVA JK = Pk jälkikoe FI KVA HK = Pk hakukoe FI KVA EK = Pk etsintäkoe FI KVA VK = Pk viestikoe FI KVA IPO = Pk suojelukoe FI KVA MR = Mondioring-*** FI KVA FH = Erikoisjälkikoe FI KVA IPO-FH = Kansainvälinen jälkikoirakoe Kun koira on saavuttanut lajikohtaisen valioarvon, koulutustunnusta ei kyseisestä lajista enää käytetä. Perusteluna ehdotukselle on se, että muissakin valioarvoissa huomioidaan eri lajit. Esimerkiksi agilityssa on agilityvalio ja agilityhyppyvalio. Muissa pohjoismaissa eri palveluskoiralajeilla on oma valioarvo (esim. Ruotsissa). Jalostuksen kannalta olisi tärkeää, että eri valioarvot näkyisivät Kennelliiton virallisissa järjestelmissä. Nykyinen käyttövalion kirjaamisjärjestelmä ei anna koiran saavutetuista valioarvoista, monipuolisuudesta ja osaamistasosta oikeaa tietoa. 10. käsitellään jäsenten kevätkokoukselle tekemät kirjalliset esitykset, jotka on jätetty tammikuun loppuun mennessä 11. muut mahdolliset asiat 12. kokouksen päättäminen Palkitaan vuoden lagotot
  • Onko esityslista jossain nähtävillä?